انديشه شهري Urban thought


Multiple Modernities in Muslim Societies
Tangible Elements and Abstract Perspectives

Edited by: Modjtaba Sadria

Is there any such thing as modernity in Islamic societies and, if so, what are the identifiable elements of this modernity? Here, a leading group of thinkers and practitioners from diverse theoretical backgrounds pose the question of what it means to be modern – exploring notions of myriad ‹multiple modernities› that operate beyond the Western singular definition of modern civilisation.

This volume represents a major new contribution to the debate about modernity; this volume offers new perspectives and ways of considering experiences of modernity in non-Western societies. Questions about which aspects of civilisation might be identified as the tangible elements of modernity are discussed, both within the built environment – the cities, architecture, the material cultural heritage – and within the lived environment – in culture, politics and economics. The interplay between modernism, secularism and religion is explored and the view of the religious state and modernity as mutually exclusive is challenged.

While Muslim societies are chosen as the primary focus, the subject of the discussion has clear relevance to other cultural contexts and contributes to the wider debate on modernity. Rather than pose final solutions to the ‘problem’ of modernity within Muslim societies, the contributors instead create a space for the opening, questioning and recasting of the debate. This is an important contribution to the fields of Architecture, Cultural Studies, and Middle East and Islamic Studies.

CONTENTS
Preface
Farrokh Derakhshani

As Director of the Aga Khan Award for Architecture, Derakhshani introduces the work of the Award and its core goal of framing architecture as a social act and responsibility. As the inaugural workshop in the Knowledge Construction series, the aim of the workshop is outlined as a means of addressing the most significant issues and debates relating to architecture in Muslim societies. Derakhshani gives an overview of the layout of the volume, which includes both the papers and the subsequent, rich discussion which formed the essence of the workshop.

Modernities: Re-posing the Issues
Modjtaba Sadria

Approaches to issues of modernity in Muslim societies – whether the possibility of Muslim modernities is supported or rejected – have generally framed these issues as problems that must be solved. The opening paper discusses possible alternative epistemological approaches to the study of a plurality of modernities, comparing the dominant problem solving approach with an alternative problem-posing approach. Through its ability to problematise existing orders of knowledge and produce new ways of thinking, it is argued that problem-posing offers a more fruitful method to investigate issues relating to modernities, architecture and Muslim communities.

From Civilisations to Multiple Modernities: The Issue of the Public Sphere
Armando Salvatore

Salvatore approaches the discussion of the possibility and characteristics of Muslim modernities through the notion of civilization, and asks if we can consider there to be an Islamic modernity as part of the problematic of multiple modernities. Using Habermas’s notion of the public sphere and communicative action, and critically assessing modernity in relation to democracy and secularism, it is suggested that there exist fundamental anti-modernities in the experiences of modernity. This essay explores the fundamental tension of Islamic modernity between maintaining their core legacies, while also coping with a hegemonic, Western modernity.

Iranian Islamic Modernities
Masoud Kamali

The third essay in the volume critiques the tradition of social science meta-narratives that frame modernity as an exclusively western invention, aligned with a linear model of development. The author provides a comprehensive overview of the history of modernization in Iran, examining in particular the changing role of Islam and the relationship between civil society and the state. Kamali argues that the concept of multiple modernities opens the way to generating more socially and historically specific understandings of modernities.

Why Critical Modernism?
Charles Jencks

The contribution from Jencks discusses modernity from the perspective of critical modernism and its development and expression within art and architecture, with its intrinsic characteristics of skepticism and disenchantment. It is argued that the differences between forms and critiques of modernism to a large extent operate within the same discourse; they are ‘prefix-modernities’. This essay questions whether modernity can ‘grow up’ and move beyond this.

From Critique in Modernity to Critique of Modernity
Modjtaba Sadria

Looking from a non-political perspective at issues of modernities, Sadria underlines the social recognition of human autonomy as a prerequisite for criticism and self-criticism. The essay argues that criticism is an important tangible element of modernity, and asks how we can understand criticism as an ontological tool. A model for understanding the concept of criticism is proposed that highlights four archetypal forms of criticism, discussed in relation to two key axes: political orientation and the position of the critic. The degree to which these forms of criticism reflect underlying premises of modernity while at the same time contesting them is outlined.

Counter Space of Islamic Modernity
Homa Farjadi

The essay outlines the difference between the discourses of modernization and modernity and discusses the possibilities for lived spaces that emerge from each. Challenging conventional approaches to architecture and urban planning, the notions of ‘counter-design’ and the ‘open city’ are proposed as key ways to negotiate and bring together these two discourses in new forms of spatial modernity. The author offers a fascinating discussion of both planned and unexpected instances of this spatial modernity in relation to Islamic cities.

A Destructive Vacuum: The Marginalisation of Local Knowledge and Reassertion of Local Identities
Farid Panjwani

What are the impacts of the privatization and globalization education on local contexts? This essay discusses how increasingly universalised standards of education have led to a dissociation of education – particularly higher education – from local and national contexts. The resulting marginalization of local knowledge and local identities is discussed, as well as the space this creates for the flourishing of Islamist ideology and affiliation. A reconceptualisation of education to address these issues is outlined.

Modernity: Keep Out of Reach of Children
Fatemeh Hosseini-Shakib

This essay warns – from an insider’s perspective – of the continued presence of ethnocentrism in discourses and critiques surrounding modernity/modernization/anti-modernity. The continued presence of homogenized representations of Muslim societies is discussed, particularly in relation to Iran and Islam. The author calls for alternative critiques of modernity that adequately recognize the nuances and diversity of representations in the Muslim world.

Multiple Modernities: A Theoretical Frame
Masoud Kamali

Furthering the critique of west-centered notions of modernity, Masoud Kamali argues that the legacy of these meta-narratives still exists to a large extent in social science theory in both western universities as well as their counterparts in Muslim societies. The author outlines several theoretical suggestions that challenge these established paradigms, and contribute towards the foundation of a scientific framework that ensures a diversity of perspectives through which to understand modernity in different societies.

Some Reflections on “Tangible Elements of Multiple Modernities”
Deniz Kandiyoti

Reflecting on the key debates of the conference, Professor Kandiyoti argues that both simple and theoretically complex examples of tangible elements of modernity can be identified, and offers a succinct conceptual distinction between the terms ‘modernization’ and ‘modernity’. The author discusses the possible parameters of a theory of multiple modernities, and the need for it to address the ethical and political dimensions of the diverse manifestations of ‘modernities’.

Multiple Modernities in Contemporary Architecture
Jeremy Melvin

Melvin’s essay provides an overview of the discourse of modernity within the discipline of architecture. The particular characteristics of architecture’s modernities and how they interact with modernity in a traditional sense are discussed. The evolution of the theory of “modernism” and the historically contingent circumstances from which it arose are laid out, as well as the forms of modernity that have been inherent to architecture.
Entangled Modernity: Multiple Architectural Expressions of Global Phenomena: the Late Ottoman Example
Stefan Weber

The volume concludes with a discussion of the expressions of modernity in the architectural heritage of the Late Ottoman Empire, using the approach of an “entangled modernity”. Following a revisionist trend of historiography, this approach argues for a shared but multiple heritage. Using examples of new forms of housing and the suq in Damascus, the author argues that rather than assigning to modernity a set of binding criteria, the dimensions of modernity and social change need to be first understood within local contexts.

To order Multiple Modernities in Muslim Societies from IB Tauris click here.

Advertisements

 

نوشتار زير گفتگويي است که بر موضوع شهر و جنسيت از ديدگاه انديشمند معاصر، لوفور انجام گرفته است. متن حاضر حاوي چند نکته کليدي و ارزشمند است که بايد در برخورد با مسايل شهري مورد توجه خاص شهرسازان و معماران قرار گيرد.

آنچه از لوفور در مي‌يابيم تلاشي است براي بر ملا ساختن شيوه توليد عصر خود. تلاشي که از ديدگاه لوفور مارکس را به آشکار سازي شيوه توليد سرمايه داري رهنمون کرد و خود او را به آشکار سازي «زندگي روزمره«. همين اساس شيوه توليد است که در رابطه‌اي ديالکتيکي با شيوه توليد فضا در هر زمان قرار مي‌گيرد. فضا به‌عنوان کالايي حاصل شيوه توليد است و خود (فضا) با ظهور فضاي اجتماعي، بر اساس شيوه توليد تاثير مي‌گذارد.

به نظر مي‌رسد آشکار سازي اساس توليد فضاهاي شهري و معماري تاکنون در تحقيقات حوزه معماري و شهرسازي ايران مورد توجه جدي قرار نگرفته است. اين نکته زماني بر من آشکار شد که در پژوهشي با موضوع بافت‌هاي فرسوده شهر تهران مشارکت داشتم. در اين پژوهش آشکار شد که بافت‌هاي فرسوده شهر گرفتار  نوعي » تعادل سطح پايين» هستند (نقل قول از آقاي دکتر زنوز- اقتصادان). اين تعادل سطح پايين که منجر به فرسودگي روزافزون اين بافت‌هاي جنوبي شهر شده است حاصل شيوه توليد فضاهاي معماري و شهري تهران در مکانيسم بزرگ و پيچيده‌اي است که حوزه‌هاي مختلف شهر (شامل مناطق مرفه‌نشين شمالي تا مناطق مرکزي و جنوبي و نوساز غربي و شهرک‌هاي حاشيه‌اي) را در تعامل با يکديگر قرار داده و سرمايه و توليد فضا را بين آنها جا‌به‌جا مي‌کند.

به گفته لوفور، اساس شيوه توليد است که منجر به توليد فضاي خاص هر جامعه مي‌شود. نکاتي مانند: به‌کار گيري سرمايه‌هاي خرد، ارزش افزوده‌ي بالا، توليد فضاهاي کوچک مقياس، ارزش نسبي بالاي زمين و ارزش نسبي پايين ساخت، متغيير بودن شرايط قانوني، سرمايه‌گذاري دولت در مکان‌هاي خاص و نامعلوم، تنها بخشي از نکاتي هستند که در آشکار سازي شيوه توليد در جامعه شهر تهران بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر اساس اين شيوه توليد آشکار گردد، مي‌توان بسياري از مسايل موجود شهر تهران را مورد بررسي و تجزيه و تحليل بهتر قرار داد.

 

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1805335

روزنامه اعتماد ملي   شماره 858 23/11/87  صفحه 7 (انديشه)

لوفور، شهر و جنسيت
آراي هانري لوفور در گفت وگو با اميرهوشنگ افتخاري راد

نويسنده: كبوتر ارشدي

هانري لوفور متولد 1901، زندگي پرحاصل و چشمگيري داشت. او تا سال 1991 حدود 70 كتاب نوشت. در دانشگاه سوربن، در دهه 1920 درس خواند و جذب جنبش هاي آوانگارد آن زمان شد. لوفور كمك هاي زيادي به حيات روشنفكري جامعه فرانسه انجام داد. او به طور فزاينده اي در دهه 1960 و به ويژه در پي حوادث 1968 به اهميت شرايط زندگي روزمره به مثابه مركزيت در تكامل احساسات و سياست هاي انقلابي واقف شد. تحليل لوفور از فضامندي و زندگي روزمره، بزرگ ترين دستاورد و ميراث او براي نحله ماركسيستي بود. مدتي پيش اميرهوشنگ افتخاري راد ترجمه كتابي از اين انديشمند را به اتمام رساند كه همين بهانه گفت وگويي با او را فراهم آورده است. اين كتاب (تروريسم و زندگي روزمره) نام دارد كه نشر فرهنگ صبا (رخداد نو) آن را چاپ مي كند. افتخاري راد ترجمه چندين كتاب ديگر را نيز در پرونده كاري خود دارد كه از آن جمله است (جهان وطني و بخشايش) اثر ژاك دريدا (نشر گام نو)، (هستي و آگاهي) گزيده اي از آثار ماركس (نشر آگاه) و (اروس و تمدن) نوشته هربرت ماركوزه(نشر چشمه).
    
    
لوفور از دانشجويان 1920 سوربن و چهره اي موثر در جنبش دانشجويي 1968 بوده، او نظريه پرداز قابل توجهي است. از لوفور اطلاعات دقيق تري بدهيد.
    
لوفور به طور مشخص پدر معنوي جنبش آوانگارد 68 بوده است، بودريار شاگرد او بوده و با سوررئاليست ها نشست و برخاست داشته است. لوفور مانند تاريخ وسعت زيادي دارد. هانري لوفور جزو معدود كساني است كه تا سال 91 يعني سال مرگش يك ماركسيست باقي ماند. او تقريبا نزديك به يك قرن زندگي كرد و در اين يك قرن هم به عنوان فيلسوف، هم به عنوان جامعه شناس و هم نظريه پرداز حوزه هاي جغرافيا و شهرسازي مطرح بود. در دهه 1920 با سوررئاليست ها دمخور بود، با آندره برتون هم دوست بود. همان زمان عضو حزب كمونيست نيز بوده است. بعد از اين دوره (به شرايط زندگي روزمره) مي پردازد. اولين كتاب لوفور در دهه 40 منتشر مي شود. سه جلد كتاب مستقل دارد كه تا سال 84 آنها را تكميل مي كند. ازجمله اولين ماركسيست هايي است كه به دست نوشته هاي اوليه ماركس رجوع مي كند و حتي آنها را همراه گوترمن به فرانسه هم ترجمه مي كند. اين دست نوشته ها سال 1933 چاپ مي شود كه تا آن زمان كسي از آنها مطلع نبوده است. همانطور هم كه مي دانيد دست نوشته هاي اوليه ماركس متن نظري (چپ نو)اي ها مي شود. بعد هم مكتب بوداپست تشكيل مي شود و بعد از آن هم مكتب فرانكفورت و حتي لوكاچ با خواندن اين دست نوشته ها تغيير مي كند. هانري لوفور هم همينطور بود. اين دست نوشته ها را خواند و ترجمه كرد و نگرش انتقادي-تاريخي ماركسيسم كه لوفور نيز از همان جرگه است از دهه 30 شكل مي گيرد. بعد از اين با گي دوبور مراوده مي‌كند كه بنيانگذار مكتب (وضعيت گراها) است و دهه 50 به فرانسه مي آيد و در سوربن شروع به تدريس مي كند. بين فاصله سال هاي 60 تا 65 كتاب هايي مي نويسد و دانشجوياني را پرورش مي دهد كه از دل همين دانشجويان رهبران جنبش 68 به وجود مي آيند. 
    
آيا لوفور منتقد سارتر و مرليو پونتي هم بوده است؟
    
بله، راجع به اگزيستانسياليسم سارتر مقاله دارد. كتاب مستقل در اين زمينه را اطلاع ندارم ولي مقاله دارد. لوفور حتي منتقد ماركوزه هم بوده است. با هم تشابهات فكري هم داشته اند ولي سر قضيه روانكاري و فرويد انتقادهايي به ماركوزه داشته است. ازجمله كارهاي مهم ديگر لوفور علاوه بر (زندگي روزمره)، (ديالكتيك) است. اين را مفسراني كه بعد از آن دو آمده اند مي گويند، من هم گفته آنها را نقل مي كنم. لوفور را پدر ديالكتيك مي دانستند. ديالكتيك در آن زمان به صورت تقابل هاي دوتايي بوده است. لوفور تقابل دوتايي را ديگر جوابگو نمي داند و مي آيد و مقوله اي به نام ديگري را در آن وارد مي كند. يعني او مي گويد، ديالكتيك داراي سه جزء است نه تقابل هاي دوتايي كه هر جزء مي تواند با دو جزء ديگر ارتباط داشته باشد. در واقع وقتي مقوله (فضا) را مطرح مي كند براساس همين ديالكتيك سه گانه است كه بحث هاي مستقلي را مي طلبد.
    
مي خواهم بيشتر بحث (فضا) را از لوفور پي بگيريم تا در نهايت به بحث شهر و جنسيت برسيم. لوفور اهميت (شرايط زندگي روزمره) را مطرح مي كند و بحث فضامندي را پي مي گيرد و بعد تعاريف سه گانه اي ارائه مي دهد كه يكي از آنها موضوع فضاهاي (ضدتفوق) يا (تسلط گريز) است و يا فضاهايي كه امكان بودن را فقط ارائه مي دهد؛ در اصل مبحث هايي كه لوفور درباره فضا مطرح مي كند بعدها در بحث جغرافيايي فمينيستي، خودش را نشان مي دهد. اينجا پرسش من اين است؛ آيا لوفور به طور مشخص درباره فضاهاي جنسي بحث مي كند يا درباره شهر و جنسيت؟
    
من تا آنجا كه خبر دارم، نه! اما موضوع به دو سه كتاب لوفور برمي گردد. يك كتاب كه (درباره شهرها) نام دارد و اثر ديگرش كه بسيار مهم است كتابي است با عنوان (توليد فضا). در اين كتاب ها به طور مشخص مساله جنسيت را مطرح نمي كند. همانطور كه شما هم اشاره كرديد مباحثي كه لوفور طرح مي كند، معماران و شهرسازان و جغرافيدانان را متاثر كرده است. گروهي در اين ميان آرايشان برمي گردد به انديشه هاي لوفور و اگر دگرگوني اي در اين حوزه ها رخ مي دهد زيرساخت هاي نظري لوفور هم در آن دخيل است. البته در ايران اين مقولات كمتر قابل طرح بوده، خود لوفور را هم خيلي نمي شناسند. 
    
البته بحث جنسيت و شهر هم براي ما بحث تازه اي است. اين مدت كه من درگير موضوع بوده ام، ديدم كه كار قابل توجهي در اين باره نشده است. 
    بهتر است بحثي هم داشته باشيم درباره معماري و شهرسازي؛ اينكه در اين حوزه واقعا چه كارهايي دارد انجام مي شود. حتي در حوزه جغرافيا هم بد نيست كه نقدي داشته باشيم. فكر مي‌كنم در اين حوزه هايي كه نام بردم ما هنوز در تعطيلات تابستاني به سر مي بريم. لوفور يكي از تاكيدهايي كه داشت جدا كردن معماري از شهرسازي بوده و مقالاتي كه در اين باره نوشت بسيار سروصدا ايجاد كرد. ابتدا معماران اين پيشنهاد را نمي پذيرفتند، معتقد بودند معماري و شهرسازي به اين تفكيك نياز ندارد. ولي لوفور اين تفكيك را انجام داد. ما در دانشگاه هاي خودمان رشته شهرسازي داريم ولي نمي‌دانم به واقع به لحاظ كيفي چند شهرساز داشته باشيم. تجلي عيني ما از شهر، اين شناخت را به ما مي‌دهد. لازم است آن چيزي را كه ماركس مطرح كرده و خيلي اهميت دارد، يادآور شوم. اين نكته را بايد اول مي‌گفتم. صرفا نوشتن سرمايه نيست، بلكه برملاكردن شيوه توليد عصر خودش است؛ ماركس مي گويد در هر عصري، اصلي حاكم است. او به كشف قوانين عصر خودش پرداخت كه شيوه توليد سرمايه داري بود. اين را خيلي مختصر عنوان كردم كه بگويم، اين شيوه توليد بسيار اهميت دارد كه در انديشه لوفور هم ديده مي شد. وقتي گفته مي شود كه معماران چه مي كنند و چه نمي‌كنند، براساس چه چيزي اين كار انجام مي شود؟ اساس شيوه توليد ما از دهه 70 خورشيدي به اين سو چه بوده است؟ آنچه بسيار اهميت پيدا كرد، زمين بود. زمين هم كه با يك سري ايدئولوژي ها و منافع گره خورده بود. معماران هم تحت تاثير اين شيوه توليد و نوعي دلال صفتي چه مي توانستند بكنند؟ در غير اين صورت اگر حركت بنياديني قرار بود انجام شود، قطعا شهر تهران به اين روز نيفتاده بود. ما به نوعي سرمايه داري قرن هجدهمي بازگشته ايم كه تصرف در طبيعت است. يعني اين نگرش حاكم است كه طبيعت آن چيزي است كه مي تواند در دستان انسان به هر شكلي كه مي خواهيم دربيايد. اين را در تهران مي بينيم. بعد از 16-15 سال از سال 70 به اين سو اين رويه در تهران حاكم بوده است و همچنان هم ادامه پيدا مي كند. شما كمي كه از مركز تهران دورتر شويد، به باغها كه توجه كنيد، همين پيشروي خيابان در باغها تصرف در طبيعت را به خوبي نشان مي دهد. بزرگراه هاي بيشتر ساختن؛ آنچه به كار معماران مربوط است همين شيوه توليد است. شيوه توليد جز دلال صفتي، چيز ديگري نبوده. پيش از اين هم فقط صنعت مونتاژ وجود داشته است. بر اين مبنا معماري ما ادعاي زيادي نمي تواند داشته باشد. از مبحث مان دور نشويم! هانري لوفور كار مهمش اين بود كه مفهوم فضا را وارد مقوله هاي اجتماعي- سياسي كرد. او وقتي كتاب (توليد فضا) را مي نويسد اين را مطرح مي كند كه ما تا حالاوقتي از فضا حرف مي زديم اين فضا يك فضاي هندسي بود، يعني فضايي كه روابط رياضي بر آن حاكم است. درواقع بيجا هم نمي‌گفت؛ سرمايه داري اوليه و تصرف انسان در طبيعت اين نگاه را پيش آورده كه انسان با رياضي و هندسه بتواند اين تصرف در طبيعت را متجلي كند. ولي لوفور گفت منظورش از فضا، فضاي هندسي نيست. شهر به عنوان يك فضا، فضايي اجتماعي است. درواقع شهر فقط جايي نيست كه در آن حمل ونقل صورت مي گيرد، يا در آن ساختمان ساخته مي شود و… بلكه مكاني است كه شهروندان بتوانند خود را متحقق سازند. وقتي واژه (اثر) كه در فرانسه معناي اثر هنري دارد را به كار مي برد و در نقد زندگي روزمره اين طور مي گويد كه هر روز زندگي ما بايد يك اثر هنري باشد، در شهر هم همين را مي گويد. او مي گويد: جامعه شهري يوتوپياي ما، بايد يك اثر هنري باشد
    
پس هانري لوفور، آنجا كه وارد بحث فضا مي شود و تعريف تازه اي از فضا ارائه مي كند، يعني درباره فضايي صحبت مي كند كه بر تحرك فشار وارد مي آورد يا فضاهاي ضدتفوق و تسلط گريز را عنوان مي كند، اينجاهاست كه ما از نظريات لوفور استفاده مي كنيم و موضوع را به مساله جنسيت و شهر ارتباط مي دهيم!
    
بله، بايد مساله فضا را باز كنيم تا از دل اين به شاخه هاي بعدي برسيم. چون خود لوفور به طور مشخص به مساله جنسيت و شهر نپرداخته، اما تمام مقولاتي كه در دهه 60 مطرح شد، مساله زنان، قوميت ها و اقليت هاي مذهبي و… را ذيل بحث هايي كه داشت منظور كرد. يك كار مهم ديگري كه هانري لوفور انجام داد، تعريف فضا و تفكيك آن به سه گونه فضا بود؛ 1) عمل فضايي  spatial practiceكه مبتني است بر اينكه دنيا چگونه درك مي شود. با وجود تناقضات زندگي روزمره، فضا با عقل سليمي كه عمل عمومي و نگرش عمومي را به هم مي آميزد، درك مي شود. توليد و بازتوليد مكان ها و مناظر كلي مربوط به فضا به شكل گيري اجتماعي اختصاص مي يابد كه شامل شكل شناسي ساختمان ها، ريخت شناسي شهري و ايجاد مناطق خاص براي اهداف خاص است. مانند انواع پارك، گورستان، موزه ها و… 2) بازنمايي فضا representation of space  كه گفتماني در باب فضا و نظام هاي گفتماني تحليل فضا است. طراحي و برنامه ريزي و دانش هاي تخصصي كه باعث مي شود ببينيم دنيا چگونه تصور مي شود يا چطور درباره اش فكر مي شود. بازنمايي فضا، منطق و شكل دانش است، محتواي ايدئولوژيكي رمزها، تئوري ها و شرح مفهومي از فضا است كه مناسبات توليد ارتباط پيدا مي كند. اينها علم برنامه ريزي هستند كه به نظر لوفور جغرافيا و نقشه كشي است و به صورت محاسبات رياضي به دستگاه مختصات x-y تقليل مي يابد. 3) فضاهاي بازنماييrepresentational of space  كه گفتمان هاي فضا هستند. از نظر لوفور اين فضايي است كه (بايد باشد) يعني (فضاي كاملازيسته) .اين فضا هم ناشي از رسوبات تاريخي در درون محيط روزمره است و هم ناشي از عناصر يوتوپيايي كه فرد را به سمت مفهوم تازه اي از زندگي اجتماعي مي برد. فرد با خلق كار، با كار خلاقانه و با خلق (لحظه ها)، فضاي زيسته را مي زيد. فضاهاي بازنمايي، همان قلمرو انسان است كه پيكار براي رهاسازي خود، در مقام (انسان كاملي) كه ماركس مي گويد، صورت مي گيرد. اين فضاها تجسم سمبوليسم پيچيده است؛ گاه پنهان، گاه آشكار، كه به جنبه مخفي و زيرزميني زندگي اجتماعي و هنر مربوط مي شود. براي همين لوفور از دادائيست ها و رنه ماگريت نقاش سمبوليسيت براي تبيين اين فضاها بهره مي برد. به عبارتي، براساس همان شيوه توليد، اين تعاريف را ارائه داد. او مي گفت هر جامعه اي فضاي خاص خودش را توليد مي كند كه مبتني بر شيوه توليد آن است. آنچه كه ما امروز در تهران مي بينيم، يك شرايط انتزاعي نيست؛ اتفاقا مبتني بر شيوه توليد خاصي بوده است. زمين يك كالابود كه مناسبات دلال صفتي ويژه اي را پيش آورد. لوفور يكي از نظريات مهمش در رابطه با شهر هم اين است، چون يك دوره هم در شهري زندگي كرد كه زادگاهش بود و از شهرهاي نوين پاريس بود به نام مورنكس. او گفت كه در مورنكس مدرنيته صفحه‌هاي خودش را به من نشان داد. مارشال برمن هم در تجربه مدرنيته همين حرف را مي زند، او مي گويد: من مدرنيته را از روي خيابان ها مي توانم تبيين و توصيف كنم. يكي از آثار لوفور هم كتابي است با عنوان تئوري (مدرنيته) كه درواقع وقتي مي خواهد مدرنيته را تبيين كند، چيزي به عنوان فضاي شهري برايش اهميت پيدا مي كند. نكته اي كه لوفور به آن اشاره مي كند اين است كه فضاهاي اجتماعي به دو دسته تقسيم مي شوند؛ يك سري مناسبات مربوط به توليد جنسي است؛ توليدمثل و مناسبات زيست فيزيولوژيك و دسته ديگر مربوط به مناسبات توليد و تقسيم كار و وظايف اجتماعي سلسله مراتبي است. لوفور مي گويد كه در دوره پيش سرمايه داري اين دو دسته مناسبات بر هم تاثير مي گذاشتند. تقسيم كار پيامدهايي بر خانواده دارد و جزئي از آن است. اين دو مناسبات با هم عجين بودند، اما با شكل گيري سرمايه داري اين مناسبات منفك و اين انفكاك منجر به بحران هاي جديد مي شود. اينجا لازم مي دانم روي مفهوم مدرنيته يك پرانتز باز كنم، وقتي از مدرنيته حرف مي زنيم بهتر است به يك توافق روي اين مفهوم برسيم؛ مدرنيته و سنت نه به منزله يك كل انتزاع و جدا از هم. اجازه دهيد بر يك ويژگي خاص مدرنيته تاكيد گذاريم كه مساله (فاصله گيري) است. ما مي دانيم كه انسان اسطوره اي با طبيعت و خدايان و تمام چيزهايي كه پيرامونش بوده، يكپارچه بوده و وحدت داشته است. وحدت نه منشاء حركت است و نه تضاد. درواقع انسان دوره مدرن بود كه توانست با انديشه هاي اسطوره اي فاصله بگيرد و همچنين از انديشه هاي كهن الگو، و براساس اين فاصله گيري، تضادها و بحران ها پيش آمد و منشاء حركت شد. مساله اي را هم كه دكارت مطرح مي كند در بحث تمايز بين سوژه و ابژه – ذهن و عين – درواقع از همين بحران ناشي مي شود. دكارت تلاش مي كرد سوژه و ابژه را به هم وصل كند و مساله (غده صنوبري) را طرح كرد. به هر حال از دكارت به اين سو در همه عرصه ها ما با اين شكاف و بحران روبه رو هستيم. اساسا در دنياي كهن چيزي به نام زن و مرد وجود نداشته. چه در دوره پدرسالاري و چه در دوران مادرسالاري، چيزي به عنوان تناقض يا تعارض بين زن و مرد وجود نداشت. انقلاب ها و جنبش هايي كه شكل گرفت همه متعلق به دوران مدرن است كه ناشي از اين فاصله گيري است كه در تمدن غرب هم شكل گرفت و تا امروز هم پابرجاست و جنبش زنان هم نشانگر از بين رفتن همان وحدت و يكپارچگي و ايجاد شكاف است. اگر امروز مساله اي به نام جنسيت طرح مي شود و از طرف ديگر، مدرنيته اساسا به واسطه شهر، ادراك و تجربه مي شود، در همين شهر است كه مقوله جنسيت پيش مي آيد كه به همان مساله فاصله گيري برمي گردد.
    
درواقع بايد اينجا سر مساله جنسيت هم به يك توافق برسيم؛ همان گونه كه بر سر مبحث مدرنيته نياز به يك اتفاق نظر بود. جنبش هاي فمينيستي در برخي شاخه ها مشخصا تقابل يا تعارض بين جنس ها – زن و مرد – را طرح مي كنند. شايد آنجاها كه بحث جنسيت درست تعريف نمي شود، جنسيت متفاوت از بحث پيرامون جنس – يا تفاوت هاي بيولوژيك زن و مرد – است. حوزه جنسيت، حوزه ارتباط زن و مرد با فضاي اجتماعي است و كنش و واكنشي كه انسان – زن و مرد – با جامعه دارد. خود بحث جنسيت هم بحث كاملامدرني است و نياز به تعريف دقيق دارد. به طور مشخص به نظر شما مي شود براي مبحث جنسيت در شهر، تاريخ دقيق را پيدا كرد؟
    
براي اينجور مقوله ها كه طرح مي شود، خيلي نمي شود تاريخ دقيقي پيدا كرد، ولي مي شود گفت وقتي چرخ مدرنيته شتاب مي گيرد و به جلو مي آيد، تجلي آن در شهرها است. شهر هم في نفسه يك مقوله مدرن نيست، ما شهرهاي كهن داريم و در كتب مقدس هم اين كلمه زياد به كار رفته ولي آنچه امروز به عنوان شهر به كار مي بريم و از پسوند مدرن آن فاكتور مي گيريم، همان مقوله شهرهاي صنعتي است كه در دوره صنعتي سازي شكل گرفت. بنابراين ما اگر از قرن هجدهم در نظر بگيريم، تبادل جنسيتي مطرح نبود، در قرن بيستم بود كه رويكردهاي فمينيستي شكل گرفت. بنابراين در قرن بيستم صنعتي سازي رشد كرد، شهرهاي كلان را پديد آورد و بحث جنسيت بسيار مطرح شد و به واقع نمادهاي جنسيتي در شهر نيز پديدار شد. ريخت شناسي شهرها و عناصر شهري همچون پل، زيرگذر، برج، رنگ ها، تابلوهاي نئون، پارك ها و… اين موضوع را بر ما عيان مي كند كه بماند براي فرصت ديگر.

 

 

Urban space is a place in which the life of city is manifested. According to Rob Krier, there are two types of urban spaces; Squares and streets. Each of squares and streets in the city has their own story. They are born, live and will die. 

In 60`s, it was decided to widened Navab street and replace it with a highway which connect north to south of the capital of Iran, Tehran. Realizing of this decision was postponed until 1994 when one of the hugest urban projects in Iran had put in practice. Since this new street-high way has been born, many critics have evaluated too many aspects about this huge project.

In following an essay about “Navab” is quoted:

 

Evaluation of Navab Regeneration Project in Central Tehran, Iran

Bahrainy, H  and Aminzadeh 

International Journal of Environmental Research, Vol. 1, No. 2, 2007, pp. 114-127

ABSTRACT

Urban design has been used in the cities throughout the world to achieve certain goals and purposes. It has been common in developing countries, including Iran, to use urban regeneration plans in the older sections of large cities to eliminate urban blight and decay, and eventually achieve modernization and in some cases to also overcome socio-economic and cultural problems. Approaches have been used are modernist, technocratic, and elitist type of design/decision-making, which, as, the present case study show, results in complete failure. This study intends to, following a discussion on theoretical basis of the issue, through a post-construction/post-occupancy evaluation of the Navab Regeneration Project in central Tehran, explore the reasons behind this failure and see how the problems involved in the product may be construed to the kind of design/decision-making process applied.

Key words: Urban design, urban regeneration, Tehran, Navab Project, evaluation

INTRODUCTION

The modernization movement in Iran began in the 1870’s under Naser-ed-Din shah Qajar. He had been to Paris and loved it. Upon his return he had the old walls of the city pulled down and a new set erected further out on the plain. Between two walls a new «European» quarter was planned, complete with French-style parks. On the western half was a huge square, an embassy row, and a promenade, Lalezar Street. But it was under Reza Shah (1921-41) that the idea got the momentum. He attempted to modernize major cities by driving a network of long straight roads through the heart of the urban fabric and articulating crossroads with large round-about where he set up statues of himself. Two intersecting main axes were cut through Tehran, and there were similar practices in other Iranian cities such as: Shushtar, Hamedan, Mashhad, and Yazd. This process of modernization introduced new and unprecedented typologies of urban and architectural works to the traditional fabric of the cities, some of which later became landmarks. The result was a radical heterogeneity in major cities of Iran. Tehran as a promoter of the modern vision lies in the uneven heterogeneity which represents the absurdity of modernization.

Construction of urban highways and boulevards intensified from 1950’s during the Second Pahlavi as a symbolic sign of modernization. As we will see Navab Regeneration Project has utilized both those tools-reconstruction of old houses to medium and high-rise buildings, and construction of a new highway. These plus the urban redevelopment programs make what Jacobs (1961) calls the Big Projects which have all been in decline throughout the world since 1970’s.

Historically, in the context of closed systems, the decision-making and implementation of these kinds of large-scale projects are made at the top and is imposed on society as a goodwill gesture to improve the quality of life of citizens, while in most cases certain political goals are in agenda. Several different terms have been used for these kinds of approaches, such as: top-down, unitary, elitist, technocratic, autocratic, etc. Mazumdar (2000), for example, uses the term autocratic, and describes the concept of «autocratic control» inIran during the history and particularly during the Pahlavi dynasty (1925-1979) and points out how decisions, actions and interventions by a person with near-unlimited power transforms the city’s morphology. By control he means «forces that affect, limit, push, pull and restrict the freedom of action of people with respect to their activities affecting the city. Control can be achieved from, and be closely linked to, the political, administrative, social and religious structure of society» (Mazumdar, 2000).

Between the years of 1968 to 1978, the City of Tehran, already undergone unprecedented growth and decay due to many factors, particularly due to the eight-year war with Iraq and economic sanctions, got herself a new strong mayor, comparable to Haussmann under Napoleon III in Paris, France. What Haussmann did was a massive surgery, whose grands travaus (public works) redrew the plan of Paris between 1850 and 1870, providing a model for old cities everywhere anxious to meet the needs of modern traffic. These incisions were referred to, neutrally, as peercees or cuts, the word eventrement, on the other hand, literally «disemboweling» or «eviscerating,» suggested a surgical metaphor in line with seeing the city as subject to pathological disorders (Kostof, 1992). Haussmann’s rebuilding of Paris, writes Clark, «was spectacular in the most oppressive sense of the word (Clark, 1986). «Once the city is imaged by capital solely as spectacle, it can then be consumed passively, rather than actively created by the populace at large through political participation (Low and Smith, 2006). Frey (1999), evaluating several cases of urban regeneration in Europe calls this type of intervention radical surgery which according to him will eventually lead to failure. He instead recommends a rather more realistic approach called conservative surgery.

The mayor of Tehran, during the decade of 1968-1978 was given the absolute authority and power to do exactly what New York’s Robert Moses did in New York: The Haussmann of urban expressways suggested: «When you operate in on overbuilt metropolis, you have to hack your way with a meat axe» (Kostof, 1992). Kostof, in the City Shaped, describes these kinds of projects as Grand Manner. Avenues are usually only a matter of a public front, behind which lay fragments of older buildings dismembered by the inflexible, wide straight line of the cut.

During the last fifty years, Iran has had numerous experiences in various scales and subjects of urban design, ranging from new town design, to urban renewal, and reconstruction of the-war-and-earthquake damaged areas, none of which have been actually successful, and unfortunately no lessons has been learned from those failures. Contrary to the reconstruction of the war-and-earthquake-damaged areas, urban regeneration is a planned demolition for the purposes of reducing physical blight, social disorders, poverty eradication, and improving the overall quality of life in cities. It, therefore, does not have the urgency of reconstructions due to natural disasters, which means that the design solutions in the case of urban regeneration could be more thoughtful, elaborate and with careful analysis of all variables, various courses of actions, possible impacts, and eventually with less mistakes.

The Institute of Civil Engineers Infrastructure Policy Group (1988) maintains that the objective of urban regeneration is to return the area as soon as possible to a self-supporting physical, social and economic base. The main characteristics of successful urban regeneration, according to this Institute, are defined as:

• Strong motivation

• Local participation and support

• Flexibility in approach

• Partnership between public and private sector

• Initial public sector investment

It should be emphasized that while involvement and support of the local community are essential to the success, and will prepare the context for strong motivations, support and partnership, compulsory purchase procedures, which are commonly used in urban regeneration plans everywhere, are cumbersome and time consuming and will eventually make the complete success of the project far fetched. In developing countries, however, the compulsory purchase order (CPO) is the core tool of urban regeneration plans. Legal discourse, practices and institutions of CPOs› are powerful factors in perpetuating relations of social authority, power, exclusion and oppression. The exclusion of certain interests from legal processes in urban renewal is realized through compulsory purchase which excludes the poor, the socially and politically marginal (Imrie and Thomas, 1994).

Over the past 20 years or so, the more protracted conflicts over urban renewal schemes have occurred where state authorities have attempted to acquire land and property through the use of compulsory purchase orders (CPOs). While the use of CPOs has become less prominent over this period, a number of high-profile redevelopments, for example, London’s Docklands scheme and Sheffield’s Lower Don Valley have been critically dependent upon them. Given the adversarial nature of CPOs, in which the state seeks to acquire someone’s property without their consent, it is hardly surprising that the experiences of them have been characterized by opposition, dissent and general hostility from those affected by compulsory purchase. In these kinds of cases the ideology of public interest completely overshadows the ideology of private property (see Imrie and Thomas, 1994).

There is a sizable literature discussing the way in which urban policy has promoted multi-sectoral partnerships. It is now common place for many individuals and organizations, including business, community groups, the voluntary sector and other public sector bodies, to cooperate with local authorities in a wide range of activities. This process of collaboration, usually described as» local governance», has become a major theme in urban studies (Davies, 2001). In developing countries, however, the concept is still unknown and unpracticed, which is due to this fact that the civil society is not playing its critical role in the development of self-supporting urban communities. Civil society is one in which citizens collaborate with government to develop their communities with goal of eliminating poverty, improving living conditions, embracing human dignity, protecting the environment and strengthening cultural and social cohesion. In fact urban regeneration provides a golden opportunity toward civil society, through participation, empowerment, and capacity building. Aside from legal and administrative issues, urban regeneration requires special skills and knowledge in the part of planner/designer which provide him/her with the competency to deal with the complex problems of urban regeneration. This knowledge is far over what architects normally possess.

Christopher Alexander suggests seven rules for a successful urban regeneration project to create wholeness in the city, the first and the most important of which is the piecemeal growth. He also suggests a single, overriding rule which governs all others: every increments of construction must be made in such a way to heal the city. This statement has great implications for urban regeneration plans (Alexander, 1987).

But how are we going to know a project will heal the city and help toward its wholeness. Can we actually predict the outcome of a project, with all positive and negative impacts, both within the project itself and also in the surroundings? Thiel maintains that the essence of a true design process is the element of prediction: that is, for an activity to be called design, one should be reasonably confident that the proposal will in fact meet the previously established performance specifications. If there are no performance specifications, and if there is no evaluation of the performance of the built project, there is then no evidence of design (Thiel, 1997).

The usual process of urban development/regeneration treats buildings as isolated objects sited in the landscape, not as part of the larger fabric of streets, squares, and viable open space. In this context decisions are usually made on the basis of economic interests (profit taking), political interests (gaining support of the lower income groups, and prestige) or engineering interests (solving traffic problems). In this all common process, urban space is seldom even thought of an exterior volume with properties of shape and scale and with connections to other spaces. Therefore, what emerges in most environmental settings is unshaped anti-space, which makes no positive contribution to the surroundings or the users (Trancik, 1986). Automobile dependency (fast, transit access), modern and postmodern movements attitudes toward space, ill-defined urban renewal policies and strategies, no defined role for urban design and no respect for public space and the context are some of the main characteristics of this kind of urban design/regeneration. There are many these days who believe that sustainable community development should be characterized by «eco-innovation», or innovative economic development that respects the ecology of the community and include dense, mixed-use neighborhoods, reduced material consumption, recycling, local retailers, walking, cycling and public transport, low car ownership, a mix of people and cars and a link between jobs, and workers› residence (Carley, et al., 2001) Urban regeneration provides a golden opportunity to turn the existing trend of neighborhoods into more sustainable situation and to reestablish the public realm, fragmented by private interest and hostile forces, in a built form which liberates rather than represses the life of the city (Gosling and Maitland, 1984).

Navab Street, an old north-South Street in Central Tehran, has had a vital role in linking different local districts and neighborhoods of Tehran in the last 70 years. Total project area was 800 hectares and included some twenty neighborhoods, with a population of 259,828 in 1996. The buildings were mostly 50 to 60 years old, representing the typical second Pahlavi’s architecture, built of masonry with 1 or 2 stories. The area was a cohesive social, physical, and cultural entity, consisting of several well-defined neighborhoods with strong family and social relations, sense of belonging and unity. As we will see, this well-defined social, physical, and functional organization of the neighborhoods has been destroyed by the Navab Regeneration Project. Included in the first comprehensive plan of Tehran (1968) was a new and only main North-South motorway to provide fast and easy access to and from central and northern parts of the city. The extension of the existing North-South Chamran motorway further to the south, as a strategic plan to improve the transportation network in the City of Tehran, has been part of the general planning activities of the Municipality of Tehran for a long time. The plan would have significant role in solving part of the extensive problems of the transportation network in the Greater City of Tehran. In the 1992 Revised Comprehensive Plan of Tehran, the motorway was reconfirmed as one of the four main highways which complete the ring around the central core of the city. The scale of the project, the magnitude of demolition, and the financial resources needed to implement the project were so high that no authority and/or organization dared to embark on the project.

It was late in 1992 that the Municipality of Tehran finally adopted the plan and began its implementation. In addition to the motorway, the city decided to develop the corridor into a new urban complex by providing high-density residential, commercial and office uses. The reason behind this decision was twofold: a) to provide space for relocated or demolished activities, and b) to provide the vast financial resources needed for the project (Tehran Municipality, 1992a). The total area of demolished residential units was 479,600 square meters and the length of the strip 5,529 m. To save time, provide diversity and involve several design groups in the project, the area was broken down into five phases, each of which was contracted to a consulting firm to prepare the detailed plan (Fig.1).

Actual implementation of the project started in 1994 (Fig. 2), and expected to be completed in four years. The width of the constructed highway is between 50-60 m, and a depth of 10-30 m is considered for buildings on both sides of the highway (Fig. 3). The project introduced more than 8500 new residential units to the area, most of which were below 75 square meters. The buildings, with a high density of up to 19 stories provide some 750,000 square meters of residential and 160,000 square meters of commercial and office spaces (Tehran Municipality, 1992b & 1996). These numbers show the extent of the intervention in the existing fabric of the city and the impact it has had, and will continue to have, on surroundings, the residents, and even the whole city.

The implementation of the project would have required substantial financial resources to cover the costs of purchasing, demolition, and construction. This heavy financial burden was one of the reasons why the project prolonged for so many years. The exact amount of the total cost of the project is not known, but what is important in this regard is that the city has decided to issue public bonds with comparatively high rates of interest in four phases to secure financial resources needed. The project also benefited from private investments by selling the units at a price below the market value prior to their construction. The main financial resources for the project were, therefore, the investment profit (75% net), the municipality of Tehran, bonds, and the central government. The properties were bought from owners, but on a compulsory basis, and with much lower value than their market prices. According to a report dated October 1996, (Tehran Municipality, 1997) there have been some 256 unresolved legal cases of property ownership in the area. Financial risks associated with over optimism and false insights regarding the project culminated in its abandoning for a period of two years. Financial pressures later forced the City to eliminate the uneconomic uses of cultural and educational land uses together with the proposed park system and green spaces initially foreseen in the plan. As the project did not utilize effective implementation instruments, so far only the first and second phases have been built, and the third phase is now under construction. Insufficient government funding and lack of private interest in the project have resulted in its slow and problematic implementation. To designers, the project has been a typical large-scale architecture in the modernism movement. The approach used has been pragmatic and without a futuristic view; social and cultural issues, therefore, have not been taken into consideration. Considering the extent of the intervention and size of the investment, this project is unprecedented in urban regeneration projects of Iran (Fig. 4).

MATERIALS & METHODS

The research method is a post-occupancy evaluation. The purpose was to evaluate the end-product of the Navab Project, through a case study. To do this, the project’s performance was evaluated against certain agreed upon criteria. On the basis of extensive review of almost all possible urban design criteria, as well as the goals of the project, certain criteria were chosen for evaluation. The criteria are as follow: Accessibility, place identity, vitality, security and urban facilities. These criteria, mostly qualitative in nature, were then divided into several sub-criteria, based on the area, the city, and the social and cultural context. Since scale plays a significant role in the performance of any urban project, analysis was focused on two different scales: city (macro), and district (micro). The method of gathering information is based on a direct observation which was carried out by two faculty members and four graduate students of environmental design to assess the actual quality of the project and its performance while in use. The following is a brief description of the selected criteria:

Accessibility: This criterion should answer the question of how easy it is to reach to other people, activities, and resources. The development of various means of transportation places an emphasis on its functional aspects and constitutes the root of functionalism as the planning ideology. People withdraw altogether from heavy street. It causes danger and accident, creates nuisance and air pollution, invades territories and privacy, will have adverse impacts on the street life, home life, social interaction and crime (Appleyard, 1981). There are many who suggest that an appropriate urban design can transform the use of car from obligatory into a selective state by maximizing usage of urban public transportation and providing motives for walking and bicycling (Girardet, 1999; Deelstra, 2000).

Place Identity: Many believe that in a global city formation, the more distinctive, unique and special a city is the more chances it has to succeed (Knight, 1989; Kearns and Phil, 1993; Oktay, 2002). This emphasizes the issue of place identity. Identity is the extent to which a person can recognize or recall a place as being distinct from the other places (Lynch, 1981). Relph (1976), in his pioneering book, Place and Placelessness relates it to a deep human need, which exists for associations with significant places. Urban identity leads to appreciation of the role culture, history and heritage can play especially in urban development and reconstruction schemes.The spatial structure, type of the activities, and a set of building styles and facade decorations are means of preserving the cultural continuity and shaping the physical identity.

Vitality: The statement «planning can induce city vitality» (Jacobs, 1961) was one of the design challenges in last decades. Jacobs argues that a bustling street life is essential to a good city, and vital streets need a most intricate and close grained density of uses that mutually support each other. Gosling (1992) also relates lack of vitality to ignoring the mixed-use pattern. Urban texturing generates vibrant activity, with maximum duration of coming and goings that bring a place to life. To evaluate urban vitality, concepts of mixed use and fine grain texture have come to be recognized as important factors (Duany and Plater-Zyberk, 1991; Rowley, 1996). For further vitality of a street, it should be permeable with buildings oriented to sidewalks, and adaptable urban spaces in which people can halt and generate activities.

Security: The «defensible space» concept considers creating an appropriate territory, a feeling of belonging and dedication to space, eye control over the outside space and rehabilitation of physical conditions as solutions for insecure spaces (Newman, 1972). Studies of crime situation patterns and antisocial activities such as drug abuse, smuggling, and vandalism in the last two decades have shown that they occur in a limited number of locations with specific features (hot spots). These studies show that an increase in the number of hot spots leads to an increase in the number of crimes (Sherman, 1995; Loukaitou-Sideris, 1999). Hot spots are well known for criminals in both local scale and the whole city.

Public Services: A balanced, integrated development of urban and local services such as educational and cultural institutions, fire stations, health centers, parks, recreational and tourism facilities, etc. will increase people’s overall satisfaction of place. Where services and facilities are selected carefully and located in an organizing system and subsystem, they will provide safe and easy accessibility as well as social interactions.

Results & Discussions

Accessibility

As stated earlier, the main reason for embarking on the Navab Project was provision of a major North-South access. Table 1 shows the traffic flow before and after construction of Navab Highway. These data suggest that there is a significant difference in the number of vehicles traveling in the highway per hour, before construction of the highway (Nov. 1990), and after (Oct. 2003). This shows the changing role of old Navab Street as a local collector to a new urban transit road. No estimate, however, is given in the project for the expected number of trips in the new highway. Many other factors influence the efficiency of the highway, such as the increase in the number of accidents due to high number of nodes, absence of taxi stations in local lanes which forces people to use fast lanes to get on and off, and insufficient pedestrian passes, which causes passersby to cut through the highway to get to the other side.

Pedestrian access is provided by 12 over and underpasses. The overpasses of 6.80 m height are unsuitable for children and the elderly. The sidewalks along the highway do not ease movements due to factors including limited width (2 meters maximum), slopes and stairs, being cut by parking ramps, and closed views in places lower than the highway level. Slopes and stairs have not allowed provision of bicycle and handicapped access.

Many local streets which used to serve the area are now turned into cul de sacs or been cut by the highway and its local lanes. Since the majority of streets cutting through Navab highway are one way and some crossroads like the intersection of Mortazavi with Navab are not accessible due to uneven height of the two streets; therefore, local trips have become longer and an overburden is placed upon the local network. Although a special 7.80 m wide bus route has been proposed in the initial plan of Navab, widening of the open space in front of the blocks later lead to its elimination. The high population density and low capacity of public transportation in the area have caused difficulties for the residents of Navab and surrounding areas.

Place Identity

The sense of neighborhoodness is one of the decisive factors in creating identity. The project has not benefited from an identifiable spatial structure, as it lacks a physical or functional center. The architecture of Navab accentuates its individualism. It depicts an urge to be apart from its context rather than a part of it, and thus it has no relation with the districts around. In original Iranian architecture, arts, elements, shapes and forms, are distinct features evolving through time, containing spiritual and symbolic meanings and expressing historical and cultural values. The architecture of Navab lacks almost all the mentioned features. The façades are too simple and uniform. Its important decorative feature is a combination of gray, red, and yellow that is in contrast with the colorless urban context.

The meaningful landmarks could also be regarded as influential elements of identity. Navab due to the contrast between its physical characteristics and its context is a prominent landmark in the city. However, the legibility of this landmark decreases considerably with the observer located inside. Although different phases are designed in different colors, the buildings convey no information to the observer for they carry a uniform spirit. Intersections, normally acting as a node, are now either destroyed or transformed into concrete bridges.

Vitality

A mixed-use pattern attracts group(s) of people and provides a setting for social interactions. Old Navab has served as a center with a variety of activities, which can be traced in the number of wholesalers and retailers, urban office buildings, local firms, banks, clinics, cultural spaces, restaurants and hotels, schools, industrial small workshops, stores, and other local and urban facilities. At present, the area is dominated by residential buildings and shops.

The pattern of land division allows the possibility to design various forms and functions, and could thus be regarded as a means of creating vitality. Despite the huge blocks that constitute the Navab landscape, the local shops on the ground floor dominate the space here and provide a fine grain. The orientation of building entrances could be important in creating vitality. All the main building entrances in Navab are oriented towards the highway and open to the sidewalks. This may result in lively pedestrian movement and a means of increasing vitality of place. In the back, however, the situation is quite different, there is no entrance to the buildings but a dead space between old and new. Although, the existence of adaptable urban spaces is a key factor in creating vitality, focusing on financial benefits of land uses, has led to limited open space in the site. Urban spaces in Navab Project do not allow activities, sittings and social interaction. Apart from Boostan, a small one hectare park on the intersection of a local street and the highway, no other public park is available in the area.

Security

Based on the observations and analyses that looked for people’s use of open spaces, it was identified that less antisocial behaviors take place in Boostan park which is mainly used by children. Areas with closed views including under bridges, the pedestrian underpasses in phase 1, in front of inactive places such as vacant shops and offices are susceptible and easily occupied by the special groups such as drug addicts and dealers. The residences of the surrounding areas believe that the unsecured attitude of the Navab extends to their areas, as cul de sacs are also becoming a hangout for offenders. As mentioned before, the narrow alleys that separate Navab from surrounding areas set the conditions for special groups which attract offenders.

Lighting could also be regarded as a key factor for security. In two completed phases, adequate lighting has been provided in the motorway, but the poor lighting in the overpasses has created undesirable and unsafe places in these areas. The minimal lighting has caused pedestrians to use them much less after the sunset. The areas with low social interactions increase the likelihood of attracting special groups; semi-dark routes are among the preferred spaces for such groups. Poor lighting results in increasing the fear of crime, less use by pedestrians and more by offenders.

Public Services

With the estimated population of 350,000 by the time of implementation and the demolishing of all of the existing urban and local services in the area, no school, hospital, playground or park (except for the small park in phase 1), cultural spaces or sport facilities will be available to the residents. Even the shops are very limited in type and do not provide the everyday needs of the residents.

Commercial activities are placed along the edges in a far distance, therefore, they are not localized which leads to an inefficient circulation. Moreover, the poor maintenance of paths and lack of safety for pedestrians passing through the highway increase the functional distance. Those living in Navab use facilities outside their own area and largely in the surrounding neighborhoods, which also suffer from lack of sufficient local facilities. This has resulted in over-crowding and an overburden on neighborhood facilities.

Functional centrality could be regarded as a key factor in the arrangement of activities. The absence of a center, the linear form of the project together with random placing of shops have made access to urban and local services difficult.

Tables 2 and 3 show the impacts of the project, on the metropolitan and local levels. Constructing urban highways in old and congested urban fabrics results in a blending of traffic, at different scales. The study shows that due to the weak relationship with surrounding and setting design priority to vehicles over pedestrians, Navab Highway has caused a serious fragmentation in the previously integrated fabric of this part of the city. Not only does this physical discontinuity has led to a cut-off in the existing sidewalks and streets, but has also resulted in a dissociation of neighborhoods and social interactions, between different neighborhoods as well as in neighborhoods themselves.

A general comparison of the physical character of the project with the existing fabric of the area indicates that the project will ultimately develop its own identityan identity different to that of its residents. No congruence can be detected between the architectural meanings, the pattern of building composition, size, proportions, colors, shapes, activities, and landmarks, and local cultural context. Although Navab lacks distinct buildings, landscape features and elements that can, as landmarks, create identity and make its modular, standard, and uniform structure legible, the whole project provides a landmark in urban scale, which is mostly due to its sharp contrast with the surrounding area. The single land use residential-, linear pattern of activities, a design dictating people’s lifestyle and thus ignoring the flexibility and adaptability of urban spaces has resulted in creation of passive places.

Housing is mainly intended for low and medium-income buyers, but displacement and gentrification has reduced social conditions, and made the area to appear as less desirable compared to surrounding older areas; thus the most deprived occupy the buildings. Although design solutions can help, but without public control it is difficult to improve the security of a place. Gentrification has resulted in the loss of belonging to the place, and lack of market interest intensifies the problem. The project has had some positive effects on the surrounding area as it has encouraged private sector to begin reconstructing the area.

The result of the evaluation (Table 4) shows that, in contrast to the claims made by the city authorities, and projects› architects that the high quality of the project would make it as a model, and the principles developed here could be applicable everywhere else, the project has failed, as it inflicted deep breakdown in the organic structure of the social and physical fabric of the area. The new mega structures that replaced the small, single, traditional houses and other structures have created overwhelming inhuman walls on two sides of this machine tunnel. Interaction between east and west neighborhoods has been severely damaged. This has made the civil life in the area practically cut.

The hasty decision made by the municipality together with ill-defined strategies and deficiencies in the design process has led to a reduction in the role of local authorities, private partnership, and public participation. The result of such process is a weak and problematic physical restructuring, with slow speed implementation, high financial risk associated with such massive investments, dissatisfied users, and physical and social adverse impacts on the surrounding neighborhoods.

CONCLUSION

This paper explained how and why the planning and design of Navab Project has essentially failed. The evaluation of Navab Project has revealed many significant points that offer important lessons for urban reconstruction activities in Iran, as well as similar contexts of other countries. Main reasons for the Project’s failure can be summarized as follows:

• Lack of urban design as a framework for architectural activities

• Lack of a systematic, explicit and open decision-making process;

• Lack of evaluation, particularly cost-benefit analysis (economic as well as social and environmental) in developing and selecting alternatives;

• Lack of effectuation and monitoring to correct the mistakes.

• Lack of a feasibility study to justify the project’s goals;

• Lack of legal justification for property ownerships;

• Compulsory evacuation/relocation of residents/businesses in the early stages of

• redevelopment;

• Lack of a defined authority for the project management;

• Lack of adequate and effective mechanism for people’s participation in the process;

• Interest groups have not been involved in the design process.

• The traditional structure of neighborhoods has been destroyed.

• Environmental issues and the dynamic nature of city development in central city have not been taken into consideration.

• No attention has been made to the changes of land values on the strip edges.

• Accessibility, place identity, vitality, security, and public facilities are the main substantive elements to be considered as essential weaknesses of the project.

The evaluation and analysis of the Navab project once again reconfirms that a government-controlled planning and design, which lacks the process of public/private collaboration often leads to problems in the design/ decision-making process and the eventual failure of the product. As the project was heavily dependent on the conventional theme of government does it all, it failed to respond to the desires, expectations, lifestyles, and tastes of the users, directly, and residents of the whole city, indirectly. So wrong process could lead to wrong product, or a wrong product is the result of a wrong process.

It is quite disappointing that in a time when the dominant theoretical views in urban design, such as sustainability, ecological design, new urbanism, collaborativism, and process-oriented design are emphasizing on the key issues mentioned above, Navab Project is being designed and implemented without any slightest attention to these concerns. We may, therefore, conclude that a wrong process has led to a wrong product. The authors hope that the lessons learned from this kind of failure can be used to improve the design process for large-scale urban projects, and prevent future failures.

To prevent some of these problems in the future, more partnership between private and public interests need to be encouraged. A participatory place making, supports and enhances the compatibility between built form and the needs of a community. This can be done by a conductive organization through which public and private investments can be canalized, through which stakeholders all can participate in the reconstruction process. The government, urban planners and architects should act as facilitators and catalysts in the planning and design process to create an apparatus for people-centered planning to promote the feeling of locality and foster a more place-focused public reconstruction policy. It may be also concluded that in an activity as complex as urban design, particularly in a traditional context such as old textures of Iranian cities, application of a thorough process may in fact serve a significant goal by itself in capacity building, empowerment, education, and public awareness.

ACKNOWLEDGEMENT

This paper is based on the findings of a research project carried out at the Graduate Faculty of Environment, with the financial support of the Vice Chancellor for Research of the University of Tehran.

Copyright 2007 – Graduate Faculty of Environment University of Tehran

 

 

 

  گاه‌گاهي دانشجويان پيشين به دوستان خوبي تبديل مي‌شوند. Yideyoshi TABUCHI از اين زمره است. متني که در زير مطالعه مي‌کنيد اهميتش چندجانبه است. يکي از آنها را که مايلم تاکيد کنم ياد گرفتن دوست داشتن مردم عادي‌ست.

 

Today I’d like to have a talk with you about the externality. The
externality is always a great issue to those who are conscious of it. The
consciousness over the externality, however, does not guarantee that we can avoid the danger of excluding people. To the contrary, the more we are conscious of it, the more we feel that we are fatally excluding people
Today, I would like to tell you my own story concerning to the externality
issue..

I guess some of you know that I have started to work as a newsboy a couple of months ago. From the beginning, this challenge was deeply related to the sense of «lack of externality,» especially when I work for my research topic. As a researcher, I am working for the limitations and possibilities of subjectivity in the capitalistic society. For this purpose, I intentionally talk about the marginalized. People who are forced to work in a worse condition, the housewives whose “labor” haven’t been estimated enough, the aged who have been determined as if they were less productive to the society, and the youth excluded from the regular employment, etc, etc. But when I talk about them, I am always wondering whether I am really speaking THEIR language. I always feel that I’m speaking quite distant words to them.


 Whenever researchers research on anything, they inevitably objectify their subject of research, and, at the same time, privilege themselves as «a man of observing.» If, as Jean-Paul Sartre says, our consciousness is always «a consciousness of something,» a consciousness is inevitably to stand outside of the very things that the consciousness is conscious of. Therefore, for researchers, being together with their subject of research even when they are talking about them is always one of the most difficult tasks.

Thus, the very motive of my «engagement» was a sense of duty to know the life of my research target, which I ought to have been well versed in.This way, my newsboy life started. Now, I think I’d better describe the daily work of newsboy. We start working from 1:00 in the morning, and finish around 5:00, and that means we work almost 4 hours a day. All through the 4 hours, we have to carry almost 300 of newspapers. And it is really hard work. In addition, we have NO weekly holiday. Needless to say, before I finally came to manage to get my work done in 4 hours after three months and half of «discipline,» it took me 5-6 hours a day!!.

Anyway, describing the toughness of news delivery is not today’s story. But the story goes along with my internal fluctuation about the toughness. Going through my field note, I can trace my interpretations of this work. So now, let me trace back my filed note for a while.

October 4th, a week after the first day, I already observed a serious
shortage of communication. I wrote that in the office even the daily
greetings were rarely exchanged. This has been, and remains to be, one of
the most important concerns for me. According to my note, people working for the news delivery not «do not exchange greetings,» but they are not expected to do so. This, of course, means they are not expected to be human. This kind of interpretation of mine surely belongs to the genealogy of Marx. In October 29th, my note was about one colleague who had just left off. I wrote how few things I knew about him. I didn’t know his name, I didn’t know what he did, I didn’t know where he lived, and I didn’t know why he quitted.
Actually, there was even no announcement when he left. Suddenly, one
faceless man didn’t come, and a few days after, anther faceless man started
to work. I wrote there is no function as human, but only human as function.

My field note went on and on in the same tone. Then, something had happened. I don’t know what exactly had happened to me, but my tone gradually started to change. Firstly, I started to show my confusion about always criticizing the news delivery. And then I ended up being unable to write anything. I knew that this happened along with the process that I had been «becoming» newsboy. I got skilled, I came to understand the system, I started to speak jargon, and above all, I came to know the people. I could have analyzed my colleagues claiming that, for example, their humanities were alienated. But when I got to know them personally, I found myself in the relation of the very humanities. And more than everything, I couldn’t call them «they,» for now «they» became «we.»

If I can describe the situation, my feeing was like, «how I could conclude
that ‹they› were alienated, while I knew that ‹we› are such living. How
could I give myself the authority to declare that they were this, not that.»
In short, I lost my words.

I think there were at least two aspects behind the change. I was changed on the one hand, and I changed on the other. Several experiences made me «within» the field, and I was changed from «a man of observing» to «a man of observed.» Moreover, I also changed the field. The very existence of myself inevitably operated the field, and somehow changed it. Therefore, the people I saw was no more the people I had seen before. Indeed, I came to feel that the communication in the office started to increase, and I knew that I myself, my talkative character, played not small role for that. This was really, I say really, magnificent experience. Strangely, while I lost my language for criticism, I felt like I got the externality within my body.

It doesn’t mean, however, that my criticisms in the field note lost its
legitimacy. NO! To the contrary, it does have legitimacy, though partly it
may be. Actually, I knew that my sense of criticism was right even when I
was loosing my words. The criticisms of my field note have been legitimate, even to the present day, the day I lost my words on the issue. Moreover, I do not intend to say «stop talking.» I can’t stop talking. And I won’t stop talking. Maybe I am on my way to go further. On the process to find more appropriate words, talked in more appropriate way.

Anyway, something I can say at this stage is this. However important
critical sensibilities and criticisms are, sometimes the point where
critical sensibilities are rooted, and criticisms cease is more important.
There, we can absorb the externality, and assimilate it to the very bodies
of ourselves.

This was the end of first half of my presentation. Now I want to talk about
small interview to my parents, about how they change after I started working as a newsboy.

First of all, both of my parents told me that they had no interest in news
delivery before I became newsboy. Both of them emphasized that my decision had a strong impact on their daily thoughts. But, there were also very interesting differences between my father and mother.

My father, who was the manager of major Japanese company and now retired, honestly confessed me that he had a negative image on news delivery. He said that he thought it «the bottom.» My father was born in a very countryside of Okayama prefecture, and went to Tokyo when he entered the university. Like many other young men from countryside at that time, my father also hated the «backwardness» of where he came from. I believe that it may influence his favor to white-collars, and his soft and reserved prejudice against blue-collars.

Therefore, I can easily imagine a small typhoon hitting him when I went home and said, «by the way, I started news delivery.» So it was no surprise to me that he thought news delivery was the bottom work. What really surprised me was, that he said he now tried to say «thank you» to them as much as possible. My mother smilingly said «your father now has a chat with delivery boys.»

My father was still insisting that his «bottom image» of news delivery did
not change. But he also admitted that he now came to concern working
condition issue. He said he unconsciously checked the news that he had
passed through before. «Now whether forecast is the most important news for me, ’cause rain might be the biggest enemy for newsboys,» he said and
laughed.

My mother’s case was bit different. My mother didn’t go to university, but
she was very sensible woman. I’ve heard that she was one of the top-level
students of the top-level high school. She could have gone to university,
but the time did not allow her.

My mother told that she did not have a negative image on news delivery. She said she always had a feeling of gratitude to them. In her case, change was brought in her intellectual interests. She was now interested in news
delivery as a vocation. How is the working condition, how much do they earn, how many days off do they take, who do pay for the gas, and are all these fair?

Anyway, the common feature for them is, that now they see newsboys in front of them, not in somewhere of this society. They see the continuity between their life and news delivery. And all these things could not happen before I started news delivery.

Here, we see strange phenomenon. While I lost my words for criticisms, my parents got the words for the externality. While I thought I lost the way to speak up for the externality, I was successful more than ever in telling my parents about the externality of newsboys.

Now, let me tentatively conclude that I got the externality, and I could
also hand it down to my parents, and all that happened at the point where I lost my critical words.»

 

 

نعمت احمدي

روزنامه اعتماد، 27 بهمن 1387

وقتي تهران به سال 1166 هجري شمسي يعني 221 سال قبل توسط آقا محمد خان قاجار به پايتختي انتخاب شد با جمعيت 15 هزار نفري خود به يقين از کرمان کوچک تر بود؛ دهکده يي مصفا در کنار «ري» باستاني که زماني يکي از شهرهاي بزرگ مشرق زمين بود و روزگاري زنگ کاروان هاي جاده ابريشم نام و آوازه ري را تا دوردست ها مي بردند. آن زماني که بزرگ ترين مرکز علمي، نظاميه را در خود داشت و قبل از آن دانشمنداني همچون محمد بن زکرياي رازي را پرورش داد که در فلسفه، طب، شيمي و حکمت يکي از مشاهير جهان است. مجله تايمز در آغاز هزاره سوم نام هزار نفر را که به نوعي در انتقال علم و تمدن بشر از نسلي به نسل ديگر نقش داشتند، برشمرد. 

محمد بن زکرياي رازي نيز در آن ميان بود. وي يکي از هزار نفري بود که اينشتين سرآمد آنان بود. تهران تا آغاز قرن سيزدهم هجري- دوره حکومت ناصرالدين شاه- هنوز جمعيتي کمتر از 100 هزار نفر داشت و در آغاز حکومت پهلوي نزديک به 200 هزار نفر. حد فاصل سال 1266 تا 1306 يعني 40 سال جمعيت تهران از 15 هزار نفر به 200 هزار نفر رسيد. 50 سال بعد جمعيت اين شهر قريب به چهار ميليون نفر بود اما امروزه آمار ساکنان شهر تهران متفرق است از هفت ميليون تا 14 ميليون که اين تفاوت آماري بحث برانگيز است. در زمان ناصرالدين شاه تهران به چهار محله تقسيم مي شد که يکي عود لاجان محله اعيان نشين، چاله ميدان منطقه فقيرنشين، بازار و محله سنگلج. امروزه همان تهران از 22 منطقه تشکيل شده است که کرج در غرب، بومهن، رودهن و حتي دماوند در شرق، لواسانات در شمال و کهريزک و حسن آباد در جنوب جمعيت خود را روانه تهران مي کنند تا اين شهر در ساعات فعاليت خود از انفجار جمعيت چنان به تنگ آيد که نفس کشيدن دشوار شود. دهکده يي که شاه طهماسب صفوي برج و بارويي اطراف آن ساخت تا سال 1250 شمسي که ناصرالدين شاه پس از سفرهاي فرنگ درصدد برآمد همانند شهرهاي بزرگ دنيا سر و ساماني به آن بدهد.

با تشکيل بلديه کار طراحي شهر با نظر شاه قاجار و تحت امر نخستين شهردار آن محمدحسن خان اعتماد السلطنه پنج سالي طول کشيد و شهري با چهار محله قديمي در طرح جديد وسعت گرفت. برج و باروي شاه طهماسبي فرو ريخت و 12دروازه به نام هاي شميران، دوشان تپه، دولاب، خراسان، شاه عبدالعظيم، غار، خاني آباد، گمرک، قزوين، باقرشاه، يوسف آباد و دوازدهمين دروازه دولت بود. اين دروازه ها از تهران شهر بزرگي ساختند. نخستين نماد اروپايي خيابان لاله زار و اولين مرکز تجاري غير بازار خيابان استانبول و ميدان توپخانه مرکز تفريحي شهر تهران شدند؛ جاذبه يي براي تهران که تا دوره پهلوي اول ادامه داشت. در سال 1313 هجري شمسي با دستوري نابخردانه توسط رضاشاه تمامي برج و بارو و دروازه هاي شهر فرو ريخت. با اين دستور جدا از ويراني برج و باروي تهران حداقل 12 دروازه زيبايي که در دوره ناصري و بعد از آن ساخته و تکميل شده بود و اوج زيبايي و دقت معماري دوره قاجار بود، تخريب شد و تنها نقاشي و عکس هايي از آن آثار هنر معماري باقي ماند. اما باعث گسترش شهر تهران شد که امروزه به هيولايي تبديل شده که شاهد آنيم.

کوه البرز همانند ديواري بلند مانع وزش بادهاي غربي شده که مي توانند هواي اين شهر را تغيير دهند. هر روزه همانند تاج انفجار اتمي هيروشيما انبوهي از ابرهاي متراکم فضاي آسماني تهران را که نفس کشيدن را براي ساکنان مشکل کرده است، پوشانده است. جغرافيدانان سه عامل را در وضعيت فعلي آب و هواي تهران تاثيرگذار مي دانند؛ نخست کوه هاي البرز در شمال، دوم باد و باران هايي که بايد از غرب بيايد و به تن خسته اين شهر صفايي بدهد و سوم هرم و آتش دشت کوير جنوبي تهران که با اکولوژي خاص خود مانع گسترش اين شهر در قسمت جنوبي که اتفاقاً گستره فراواني دارد، شده است. آن روز که کالسکه با اسب هاي چابک گران ترين وسيله حمل و نقل شهر بود تهران را شهر چشمه سارها، چنارها و کوچه باغ ها مي ناميدند، تا اينکه نخستين وسيله نقليه يي که با انرژي کار مي کرد، وارد تهران شد؛ ماشين دودي. ظاهراً دنياي جديد حمل و نقل در تهران نه اينکه نام دودي را يدک مي کشيد بلکه ظرف صد سالي که اتومبيل وارد تهران شد نصيب مردم اين شهر جدا از ترافيک، دود ناشي از رفت و آمد اتومبيل هاي عمدتاً غيراستاندارد بوده است، تا جايي که آلودگي هوا داد مسوولان را درآورده و اين بار دري نجف آبادي دادستان کل کشور از آلودگي هوا به عنوان وسيله جرم و از آلوده کنندگان آن به عنوان مجرم ياد مي کند و اين حق را براي خانواده کساني که بر اثر استنشاق دود ناشي از ماشين ها و صنايع آلاينده به مرگ زودرس گرفتار آمدند، قائل شده است تا دولت را طرف دعوا قرار دهد. هواي تهران شده است آلت قتاله و مي شود از آلوده کنندگان آن که عمدتاً شرکت هاي ماشين سازي و واردکنندگان بنزين که ناخالصي آن-بااکتان بالا- نقشي غيرقابل انکار در آلودگي هواي هميشه در شرايط ناسالم تهران دارد، شکايت کرد. اول سارها و سپس ديگر پرندگان و مي گويند هم اکنون کلاغ ها زودتر از ما آدميان دل از يار و ديار خود در تهران کندند و اين شهر را ترک کردند اما با مرگ و مير زيادي که ناشي از آلودگي هواست، ساکنان اين شهر به لحاظ تمرکز عمده نهادهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، تجاري و خدماتي قادر به ترک اين شهر نيستند.

و هر روز در اين شهر نفس کشيدن سخت تر مي شود؛ نفسي که ممد حيات است و مفرح ذات به قاتلي خاموش تبديل شده است و تنها عقاب تيزپرواز مرحوم دکتر ناتل خانلري است که از تهران مي رود و اوج مي گيرد اما ظاهراً جاي خالي کلاغ ها را امروز انسان ها پر کرده اند. نفس کشيدن در اين شهر مشکل است.

 

 

Caitlin Whalen

February 29, 2008

An extensive network of narrow, twisted streets ran through the city of Tehran in the early twentieth century. The complex web of dark alleyways constructed a cool environment for foot traffic, public spaces, and semi-private spaces outdoors. These streets were systematically widened in a series of installments, spanning over multiple decades. Now large portions of the city that were once alleys consist of multi-lane streets. Commonly stated initial reasons for this change include the need to integrate automobiles into the city and more recently to ease the extensive traffic congestion1. A broader characterization of their motivations reveal that policy makers in Tehran have dramatically changed the street system to bringing the city closer to a developed city in image and in function, or more simply, to modernize the city.

The motivations of the policy makers are relevant in the sense that they are a subset artists who contribute to the oeuvre2, known as Tehran. What I wish to address, however, are the implications of the street policy results on the social space of the city. Sociopolitical factors clearly influenced the motivations for widening the streets, however “it can not be maintained that this relationship was unidirectional, “to quote Marvin Trachtenberg3 while speaking of his own research, widening the streets is not “simply a passive product or “mirroring“ of society an its institutional life: such ingenious determinism never has obtained in any cultural production.“ Trachtenberg is speaking about the Piazza della Signoria in Florence, however his perspective is useful when considering the streets of Tehran; changing the street structure dramatically reorganization the social space constructively by creating new spaces, and destructively by eliminating exiting space.

The process of the reorganization of the street structure occurred in a series of stages. An essential landmark towards the modernization of the streets in Tehran was the “Act Concerning Building and Widening of Streets and Alleys in 1933. This act implemented a gridded system as depicted, widened streets and paved them with cobbles to allow for the traversal of automobiles4. Relevant reworking of similar policies were implemented in 1941 and 1966. Many of the earlier changes to the street system consisted of replacing old qanats, or fresh water system, with streets. Additionally, as one might predict, old buildings were torn down to make way for the new grid system. Now most of Tehran supports a wide gridded system due to street reconstruction along with explosive urban growth allowing for new modern streets to be constructed.

This transformation was rooted in a very different city. While some streets in Tehran in the beginning of the twentieth century were wide and straight, the majority were essentially alleyways. The buildings often blocked out the harsh sunlight, thus making the streets more comfortable in the hot dessert climate5. The raised streets of the bazaars that funneled into the thinly wound residential areas, Integrated within the fabric of streets were numerous blind alleyways and cul-de-sacs, which functioned as semi-private spaces embedded within public space. Janet Abu-Lughod describes her experiences with these spaces in Islamic cities:

“I am often struck…with how easy it is to tell whether I am in public space or have blundered into semiprivate space…A sudden narrowing of the path, particularly if that narrowing has been exaggerated by the implanting of low stone posts or even a pile of bricks, is a sign of the shift, especially when the road widens again soon afterward6. “

These spaces often are only shared by a small number of families, and sometimes even include a gate which can be closed7. In an Islamic city where privacy is extremely important, especially for woman, these spaces were an intermediary between the private home and the main city streets where the gaze of the stranger could be avoided.

An implication of street modernization is that these semi-private arenas have been disappearing.

Privacy in the social space of the city due to street structure is no longer a possibility. Unhindered by sharply winding streets and semi-private spaces one’s gaze easily includes fellow citizens. This allows for people to partake in a less extreme version of Michel Foucault’s surveillance8. Rather than sliding by in a narrow alleyway, two pedestrians are able to observe one another. The surveillance of fellow citizens can now easily occur unnoticed from afar. The change in the street system not only alters old ideas of social space, but also allows for the a entirely new set of concepts to be applied. For a moment consider the changes in the space surrounding the Baptistery in Florence as described by Marvin Trachtenberg9. The design of the space surrounding the Baptistery was constructed with intense attention to the geometric properties of the space. Since people of the time were educated in the ways of reading and appreciating the ratios and balance inherit in the space, this certainly was noticed. Parallels can be drawn to the case of widening and straightening the streets of Tehran. In the case of Tehran, it is important to note, a select few streets have been historically straight. This is commonly recognized as a material representation of power. The relatively recent addition of the idea of how a modern city appears takes organized streets to a new level. While the Florentines could appreciate the proportions of the space surrounding the Baptistery, Tehran citizens see the widening and organization of the streets as modern.

In Tehran city policy acts as an artist, slowly carving away old social space and replacing it with new. The explicitly stated aim of the policy is practical, to improve an aspect of city function. However the effects of the policy travel further then the cars navigating the newly routed streets. Social space, defined on multiple levels of scale within the city, is now expressed very differently then before the alteration of the streets.

 

 

 

1-Ali Madanipour, Tehran (West Sussex: John Wiley and Sons Ltd, 1998), 37 and 210

2-Henri Lefebvre, “The Specificity of the City“(1968), in Visual Culture: Critical Concepts in Media and Cultural Studies, eds. Joanne Morra and Marquand Smith (London and New York: Routledge, 2006), 3:102-105

3-Marvin Trachtenberg, Dominion of the Eye (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), xvii

4-Ali Madanipour, Tehran (West Sussex: John Wiley and Sons Ltd, 1998), 37

5-Ali Madanipour, Tehran (West Sussex: John Wiley and Sons Ltd, 1998), 107

6-Janet Abu-Lughod, “The Islamic City Historic Myth, Islamic Essence, and Contemporary Relevance“, in Urban Development in the Muslim World, ed. Amrahmadi and El-Shakhs, (New Jersey: Rutgers, 1993), 27

7-Ali Madanipour, Tehran (West Sussex: John Wiley and Sons Ltd, 1998), 243

8- Foucault, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison (New York: Random House, 1977), 195-228.

9-Marvin Trachtenberg, Dominion of the Eye (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 251-253